Den finske tjæremile

Finsk tjæremile, nat Gå til finsk milebrændt webshop. Contact Fyra Vindar.

Denne tekst er skrevet på baggrund af min kontakt gennem mange år med mine venner de finske tjæreproducenter i ødemarken tæt på den russiske grænse. To gange har jeg besøgt dem, den ene gang med et hold fra Vikingeskibsmuseet, som bad om lov til at følge med. Billederne er taget af Vikingeskibsmuseets fotograf Werner Karrash – se nedenunder.

(Når produkter markedsføres som “finsk tjære” eller “finsk milebrændt trætjære”, så stammer de kun undtagelsesvis fra Finland! Bed om dokumentation…)

Den finske milebrændte trætjære er håndværksmæssigt fremstillet i de finske skove. Man graver en fordybning formet som en flad tragt  i skovbunden, en 8-10  m i diameter,  og forer den med birkebark. Her stabler man de 5-7 cm tykke økseskaftlange, afbarkede og harpiksmættede, tunge fyrretræstykker. Med gigantiske træmukkerter pakkes de opstablede træstykker tæt. Der bygges, til milen har form som en osteklokke. Hele den overjordiske del af milen bliver herefter beklædt  med afskrællet skovbund med tørvbunden i vejret og det fugtige grønne lyng, tyttebær og blåbærkrat ned mod træet. Efter ceremonier bliver milen antændt men får ikke lov til at forbrænde i egentlig mening – i virkeligheden tilsigtes kun produktion af den nødvendige varme til at “smelte”  den harpiksrige trætjære ud af træet. Milebrænderne passer  milen med stor opmærksomhed i de døgn brændingen tager. Deres tøj tillader dem at gå på milen, som lige så stille skrumper ind. Når tjæren i milen er moden (det tester man med en pind gennem et smalt rør “øjet”  fra toppen af milen), tappes den gennem et rør under milens centrum, som man når via en underjordisk gang. Efter et par ugers lagring separeres vandfaserne fra, og tilbage har man den gode trætjære. En typisk størrelse for en finsk mile er 60 m3 træ. Den vil brænde i 3-5 døgn og give omkring 2.500 liter første klasses trætjære, som er klar og ravfarvet uden kvalitets- eller konsistensforskelle fra start til slut . Brænding af første klasses trætjære er et krævende håndværk, som traditionelt går fra far til søn. Kun en mester kan kontrollere milen, så kvaliteten altid er i top, uanset ydre forhold som kraftig vind. Man brænder trætjære mange steder i verden, men ingen steder på så højt et niveau som i Finland, hvor udbyttet af verdens største tjæremile i år 2000 gav 30.000 liter første klasses trætjære.

I gamle dage, op til ca 2. verdenskrig, blev trætjæren tappet på håndlavede trætønder, som blev trukket gennem skovbunden ned til vandløbet efter en hest. Tønderne blev herefter læsset på et langt smalt skib, som via stedvis hæsblæsende vandveje fragtede den dyrebare last til opkøbningsstedet. Se her en video fra 1910, om den farefulde transport af trætjære (og turister!) i frådende strømhvirvler.

Trætjæren var i århundreder Finlands vigtigste eksportartikel. I de store sejlskibes æra var trætjære fra Finland uundværlig, og Finland bidrog længe med den største andel af trætjære på verdensmarkedet. Produktionen toppede omkring år 1900. I dag bruger man i Finland trætjære især til vedligeholdelse af de hundredvis af ældre spåntage på kirker m.v., som bliver tjæret ca hvert 5. år. Man mener, at denne behandling er den eneste rigtige.

I de senere år har man igen oplevet en stigende interesse og efterspørgsel på den finske milebrændte trætjære, med dens helt eventyragtige gyldne “flydende rav” farve, også til nybyggede træhuse. Derfor er der en chance for at traditionen, med alt hvad den indebærer af kultur og levende viden om håndværket og skoven, kan videreføres til den næste generation på trods af det hårde og tidskrævende arbejde.

Tilbage til Fyra Vindar. Farvehandel for traditionel og bæredygtig maling.

Finsk tjæremile rødder Finsk tjæremile harpiksrigt træ Finsk tjæremile stabling Finsk tjæremile med skovbund Finsk tjæremile ceremoni Finsk tjæremile før antændning Finsk tjæremile tændning Finsk tjæremile tændning 2 Finsk tjæremile, nat Finsk tjæremile nat 2 Finsk tjæremile på milen Finsk tjæremile øjet Finsk tjæremile slutfase Finsk tjæremile slutfase 2 Finsk tjæremile tapning Finsk tjæremile mesteren Finsk tjæremile hest trækker tjæretønder Finsk tjæremile hest trækker tjæretønder gammelFinsk tjæremile skibslast