Er linoliemaling brandfarlig?

Køb linoliemaling i Fyra Vindars webshop.

Man må ikke efterlade sig klude, papir, savsmuld og andet porøst materiale som er vådt med linolie eller linoliemaling!

Linoliemalingens oxidationsproces (forbindelse med ilt under tørringen) afgiver nemlig så meget varme, at materialerne kan selvantænde. Man må være meget omhyggelig med at kontrollere, om man har efterladt sig klude mv. Det nemmeste er at smide dem i en spand med vand.

En linoliemalet overflade vil hverken blive varm eller selvantænde. Men eksempelvis kan linolie og linoliemaling i ophobninger af støv og savsmuld i sprækker mellem brædder udgøre en reel risiko for at iltningsprocessen løber løbsk.

Linoliemaling i sig selv er ikke brandfarlig, da flammepunkt og selvantændningspunkt for linolie er høje:  +222°C og +343°C.