Skibslak – Lakering af maritimt træ med Tonkinlak

Skibslak skal være robust og højglans. Tonkinlak Original er den uovertrufne skibslak. En god skibslak skal kunne binde også på maritimt hårdtræ som teak, det gør Tonkinlak. Resultatet er sjælfuld højglans.

Fordi vedhæftningen er så god og lakken bevarer sin elasticitet, arbejder lakken med træets bevægelser – i stedet for at knække og slippe underlaget. Tonkinlak er meget robust over for sol og salt. Tonkinlak er endvidere ret robust m.h.t. påføringsbetingelser – hverken frost, sol eller en uventet regnbyge (efter man har lakeret!) får normalt nogen konsekvenser.

Tonkinlak på maritimt træ

– På et skib skal lakken stå så blank som muligt, da det blanke kaster solens stråler tilbage og på den måde beskytter både træet og selve lakken mod nedbrydning.

Tonkinlak No. 1 har samme gode egenskaber end Tonkinlak Original, men er tilsat 32% opløsningsmidler. Det giver på den ene side en noget kortere tørringstid. Men på den anden side en tyndere lagtykkelse, som man må kompensere med flere strygninger.

Hent denne guide som udskriftsvenlig pdf-fil.

Den klassiske fremgangsmåde:

1. Træet slibes med groft sandpapir (ca 100). Hvorpå slibestøv fjernes. Ved at grovslibe  “smadres” træets overflade, og lakken får optimalt fodfæste.

2. Der grundes med Tonkinlak fortyndet med op til  50% vegetabilsk terpentin, det gør man fordi den fortyndede lak vil sive ind i træet og fortrænge luftbobler. Ufortyndet lak vil lægge sig mere overfladisk, og tillade luftlommer.

3. 24 timer senere / når lakken er tør: Slib fiberrejsningen med korn 300-400. Fjern slibestøvet, laker videre med ufortyndet lak. Lakken kan med fordel opvarmes let f.eks. i vandbad, så bliver den bl.a. nemmere at trække tyndt ud.

Det er yderst vigtigt at man bruger en god lakpensel med naturhår, som kan trække lakken ud til et ensartet tyndt lag. Lagene skal være meget tynde, ellers får du problemer med senere lags vedhæftning, de “perler”. Overhold tørretiden, og vær opmærksom på at den forlænges af lav temperatur, høj luftfugtighed, stillestående luft og fravær af dagslys. Du kan teste med en negl: Den må ikke nemt kunne “synke” ind i overfladen.

Andre muligheder til grunding

Fabrikken i Paris producerer også Bio Impression, som kan bruges som grunder til Tonkinlakken. Den er nem, relativt hurtigttørrende (ca 8 t), og kan overlakeres uden videre.

Er man ude i træ som trænger til at genopbygges og suger meget, så kan man sagtens kombinere lakering med grunding med den klassiske trætjæreholdige Finsk Træolie XL, eller for den sags skyld med Allbäcks kogt eller rå linolie, som kan varmes op for bedre indtrængning. Træet skal være helt tørt, og princippet er at man fylder det op så der ikke er plads til luft og fugt. Undgå at overmætte overfladen, der skal stadig være lidt absorberingsevne  så lakken kan få fat. – En sådan grundbehandling skal være helt gennemhærdet inden der lakeres. Det vil til den tid være en god idé at affedte overfladen med salmiakspiritus (ca 10-15% i vand) inden man lakerer.

På gammel lak:

Det er et stort arbejde at slibe træ i bund. Såvidt vides binder Tonkinlak godt på gammel lak af andre typer (- vil man være helt sikker må man lave en prøve, lade den stå i nogle uger og derefter vurdere.)  Løse flager o.l. må fjernes, så der er en fast bund. Matslibes med korn 300-400. Fjern slibestøv. Affedt med salmiakspiritus (se oven).

HUSK ALTID AT LAKERE PÅ EN STØV- OG FEDTFRI OVERFLADE.

Hvor mange lag?

Indenbords er det nok at lakere 2-3 gange med Tonkinlak Original, men udenbords er 4 fulde laklag et absolut minimum til mindre krævende flader, eksempelvis almindelige lodrette flader. På vandrette flader, fribord, lønningslister o.l. min. 6 lag. På rundholter mindst 8 lag, og under vandlinien min. 12 lag. Jo flere lag, jo stærkere resultat. Der skal mellemslibes, med papir (helst vandslibepapir) 300-400 mellem ca. hvert 3. lag, samt forud for det sidste lag. En sjælden gang kan man opleve problemer med vedhæftningen, og så hjælper også mellemslibning og evt. affedtning. STRYG TYNDT med god lakpensel af naturhår! Lakken skal trækkes ud, gerne varmes let for at gøres mere tyndtflydende. Hvis man stryger for tykt, vil det straffe sig i efterfølgende lag, som vil “perle”. Kanonærgerligt!!    Hvis man er vant til at arbejde med en “almindelig ” skibslak, så skal man passe på – det her er noget andet! – Ved opbygning af mange laklag bliver lakken ekstra “kilden”.

Med Tonkinlak No. 1 må man give flere lag, da 4 lag Tonkinlak Original svarer til 5 lag Tonkinlak No. 1. Med No. 1 anbefales mellemslibning mellem hvert lag efter de indledende 2-3 lag.

Vedligehold:

Hvor tit du skal vedligeholde afhænger af, hvor udsat fladen er for slitage. Er lakarbejdet ordentligt gjort, kan man regne med at de udvendige flader på et træskib skal genopfriskes med ét lag lak hvert eller hvert andet år efter rensning og let slibning med papir 300-400. Hvis det ser godt ud, kan man vente  i længere tid. Lodrette flader i apteringen kræver meget lidt vedligeholdelse, hvorimod vandrette flader såsom dørk kræver hyppigere vedligeholdelse afhængig af belastning.

Se også Lakering om vinteren.