Linoliemaling historisk set

Køb Linoliemaling i Fyra Vindars webshop.

Linoliemaling er en meget gammel malingstype, med rødder i Danmark og Sydsverige. Fra 1600- tallet og op til 1950- tallet var linoliemalingen den foretrukne malingstype til steder, hvor man ønskede en smuk og holdbar maling – vinduer, døre, træpaneler, skabe, hestevogne, sporvogne, tog, mv – altså både til træ og metal, og faktisk også murværk og puds.

Linoliemalingen var nem og billig at fremstille selv. Høren blev dyrket lokalt, og fra hørfrøene pressede man olien.  Den enkleste linoliemaling er farvestof udrørt i linolie, med forhåndenværende hjælpemidler. En del af farvestofferne kunne skaffes lokalt: Knust trækul (kønrøg), kridt, okker, rust. Fremstilling af linoliemaling kunne  på den ene side gøres uhyre enkelt, og på den anden side forædles på et højt niveau med rivning på valseværk, og tilsætningsstoffer for at forkorte tørretiden, forhøje glansen, tilsats af harpiks for at opnå mere glans og hårdhed, raffinering af olien. Linoliemalingens egenskaber afspejler råvarer og produktionsmetode – derfor er der stor forskel på linoliemaling fra forskellige producenter den dag i dag. Forskellene giver sig især udtryk i tørretid, sammenflydning (mere eller mindre fremtrædende penselstrøg), og resistens mod skimmelangreb.

I 1950’erne blev den relativt langsomt tørrende linoliemaling udkonkurreret af maling baseret på en hurtigt tørrende alkydolie, som var syntetisk fremstillet af alkohol (glycerol)  og syre (fedtsyre). Navnet alkyd kommer af engelske alcohol + acid. Ulempen ved alkydmaling var og er, at den er damptæt (diffusionslukket, ikke åndbar), og at den indeholder terpentin, som er sundhedsskadeligt.   En lille sjov historisk detalje er, at udviklingen af alkydoliemaling blev påskyndet ved dekret af selveste Adolf Hitler. Hvorfor? Svaret er enkelt: Forsyningssikkerhed, man ville undgå afhængighed af et naturprodukt (linolie).

I dag er linoliemalingen igen stærkt tilbage på markedet. I halvfemserne opstod der en ret pludselig begejstring for dette fantastiske produkt, og mange lod sig forlede af, at linoliemalingen i sin sammensætning er så enkel. Så der kom mange produkter ud på markedet, som ikke kunne overholde kvalitetskriterierne omkring tørretid, skimmeludsathed osv. At producere god og brugervenlig linoliemaling er en seriøs affære, som kræver indsigter, gode råvarer og kvalificeret produktionsudstyr. I al sin enkelhed er der mange variabler at skrue på, og det er først når producenten så at sige rammer rent over hele linien, at det bliver til en linoliemaling, som privatforbrugere og professionelle malere gider at bruge.