Trætjære – hvad og hvorfor?

Køb trætjære i Webshop!

Trætjære er et destillat af træ.

Når man opvarmer træ i en ufuldstændig forbrænding, så får man to produkter: Trætjære og trækul. I en ægte trætjære indgår ingen tilsatser. Fyrretrætjære har meget gode egenskaber som træbehandling, da den er åndbar, smidig og kemisk beslægtet med træet.

Trætjære er menneskehedens måske ældste træbeskyttelsesmiddel. Når arkæologerne graver vikingeskibe frem får de trætjære på fingrene! Næsten tusindårige norske stavkirker er behandlet udelukkende med trætjære.

Det har været en stor øjenåbner  for mig, at jeg satte mig ind i de svenske og finske traditionelle opskrifter for træbeskyttelse og maling baseret på trætjære. En hel verden åbnede sig! Med mange spændende store og små opgaver, er min forståelse for trætjære og trætjærens muligheder vokset – og bliver ved med at vokse. Jeg har, på basis af de traditionelle opskrifter udviklet en serie af transparente,  laserende og dækkende trætjærebehandlinger i forskellige farver.

Jeg har stadig prisbillige rene trætjærer og linotjærer (trætjære blandet med linolie) på programmet. Men, sammenlignet med oven nævnte trætjæreprodukter,  er der væsentlige begrænsninger mht strygbarhed, tørretid, meget synlig patinering, udtryksmuligheder, holdbarhed (hyppighed af vedligeholdelse) og påføringstidspunktet er meget årstidsafhængigt.

Takket være min opvækst i Finland var trætjære det, der startede Fyra Vindar, tilbage i 1997. Baseret på filosofien at trætjære er den mest effektive og veldokumenterede behandling til at give udendørs træ en nærmest ubegrænset lang holdbarhed. Jeg synes det er både selvfølgeligt og tankevækkende, at det er de samme principper der gør sig gældende uanset jeg leverer til rekonstruktioner af meget gamle skibe, Danmarks ældste bygninger og et stort antal nyopførte bygninger, inklusive meget store flader på arkitekttegnet byggeri.

Jeg har lært mig at det vigtigste er at indkredse opgavens art, samt kundens forventninger til udseende og vedligeholdelsesinterval. Skal du eksempelvis bruge et trætjæreprodukt  eller er det i virkeligheden en linoliemaling du vil få mest glæde af? Du er altid velkommen til at kontakte mig på 40265481 eller kontaktformular for en drøftelse af netop din opgave.

Med venlig hilsen

Margareta Dahlström

Til Fyra Vindar Farvehandel for Traditionel og Bæredygtig Maling.