Tørrer linoliemaling langsomt?

Køb linoliemaling i webshop.

En god linoliemaling vil tørre / hærde på 1-2 døgn under normale forhold. Det er vigtigt, at man venter til linoliemalingen er hærdet før man maler det næste lag. Man kan teste det ved at trykke tommelfingeren hårdt mod overfladen og vride rundt – malingen må ikke følge med. Linoliemalingens hærdning sker “til sidst”, dvs. den er “våd” i lang tid, før den ret pludselig bliver tør.

Flere faktorer indvirker positivt på hærdningen: høj temperatur, lav luftfugtighed, ventilation og sollys. Luftfugtigheden er den faktor, som har størst indflydelse på tørretiden. Med Allbäck linoliemaling kan man opleve tørretider på under et døgn selv ved lave temperaturer, blot luftfugtigheden er lav og der er lidt naturligt lys tilstede. Hvis det så også lufter lidt, går det endnu hurtigere – (hvilket denne artikels forfatter har personlig erfaring med fra maling af vinduer i  kold og blæsende oktober – under 1 døgn mellem strygningerne! Allbäck kan på sin side fortælle om maling af varme radiatorer, hvor det var muligt at male flere lag linoliemaling på én dag!).

Linoliemalingens relativt langsomme hærdning har betydning for arbejdets tilrettelæggelse: Udendørs kan overdækning være nødvendigt, hvis der er regn i vente. Der må ikke komme regn på en linoliemalet flade som ikke er tør. Af hensyn til aftenduggen må man afslutte arbejdet 2-3 timer inden solnedgang.

En linoliemaling, som “ikke vil tørre” er tegn på middelmådig kvalitet. Desværre har der været sådanne produkter på markedet, hvilket er gået ud over linoliemalingens ry generelt. Læs evt. lidt mere om produktion m.v. i historisk perspektiv af linoliemaling.

Linoliemalingens tørring, eller mere korrekt: hærdning (tørring=fordampning af opløsningsmiddel f.eks. vand, hærdning=kemisk reaktion), er en kompliceret proces, hvor linolie reagerer med luftens ilt = oxidation. Herunder udvider linolien sig med op til 20%. Denne udvidelse er endnu en af linoliemalingens fordele – da den bevirker en tæt og elastisk imprægnering og malingsfilm, dertil “tæller det positivt med” i det økonomiske regnstykke: Hvor alle andre malingstyper mister substans under tørringen idet opløsningsmidlet fordamper, så indeholder linoliemalingen for det første ikke noget opløsningsmiddel, og for det andet udvider den sig når den hærder – så 1 liter bliver til  noget i retning af 1,2 l når linoliemalingen tørrer. Her et link til artikel om oliers oxidation.

Linoliens hærdning bygger som sagt på kemisk reaktion med ilt. Denne reaktion afgiver varme – og kan under visse omstændigheder være så massiv, at varmen antænder linolien! Hvilket forklarer linoliens selvantænding, som man skal tage yderst alvorligt. Læg linolievædede klude og andet porøst materiale i vand for at undgå selvantænding. Gælder også støv, savsmuld o.l. materialer! Man kan ikke være for forsigtig! Den værste historie jeg har hørt, handlede om en nyopført kopi af en lille historisk bygning i Sverige. Håndværkerne behandlede gulvet med linolie, og da de kom igen næste morgen – var huset gået op i røg! Forklaring: Linolien havde selvantændt i savsmuld/støv i sprækkerne mellem gulvbrædderne.