Maling af gamle vinduer med linolie – Vejledning

At male klassiske vinduer er en opgave, hvor linoliemaling virkelig kommer til sin ret, da denne malingstype fungerer på alle materialer i et traditionelt vindue: Træ, glas, linoliekit og metal. Samt er vandafvisende og kan ånde. Konstruktion og vedligehold af vinduer er et sofistikeret stykke ingeniørkunst med mange krav til vandafledning, varmeisolering osv. Korrekt vedligehold af vinduerne er formentlig den investering i bygningen, der totaløkonomisk set giver det bedste afkast – omvendt giver uegnede behandlinger store bagslag:  Det er dyrt at skifte vinduer, og meget dyrt, hvis man vil have nye vinduer i en kvalitet som svarer til de gamle!

På denne side vil jeg beskrive istandsættelse og maling af oprindelige vinduer trin for trin. (På en anden side kan du læse mere om de gamle kittede vinduers fordele og hvorfor de fortjener at bevares, artikel under udarbejdelse.)

Arbejdsbeskrivelsen er baseret på den svenske linoliemalingsproducent Allbäcks foreskrifter. Allbäck har gennem 3 årtier specialiseret sig på netop restaurering af vinduer. De har udført, eller vejledt i udførelsen, af restaurering og maling af vinduer i tusindvis, også internationalt, bl.a. Amalienborg Slot og Universitetet i Lund. Aktuelle referencer er  3000 vinduer på Versailles Slot, samt vinduer i Aakershus Fästning i Olso og Parlamentet i Ottawa.

Allbäck har, udover et godt langtidsholdbart resultat, optimeret arbejdsgangen med hensyn til tids- og materialeforbrug. Det har givet værdifulde erfaringer, som vi nu kan høste af. Her er links til et par videos på engelsk om vinduesrestaurering med Allbäck: Part One. Part Two.

Billede fra Allbäcks værksted med ophængte vinduesrammer.

Allbäcks værksted. Vinduesrestaurering på skinner!

Til vinduer, er der ingen andre malingssystemer, der kan matche  en god linoliemaling! Linoliemaling mætter udpint træ, er vandafvisende og tillige åndbar, smidig og meget økonomisk i vedligehold.  Man opnår den fulde effekt ved at kombinere linolie, linoliekit og selve linoliemalingen. Materialerne går i forbindelse med hinanden, og der opstår ingen disharmoni med vinduets materialer: glas, kit, træ og jern. Vinduesmaterialerne arbejder i forskellige tempi, men linoliesystemet er elastisk nok til at følge med, uden at der opstår revner og “slip”.

 

Vinduer med sorte karme og hvide rammer

Inspirerende og usædvanlig farvesætning!

 

Vinduesistandsættelse trin for trin

(Som udskriftsvenlig A4 (.pdf)  Vinduer-maling-og-vedligehold.)

Med Allbäcks system kan du gøre trin 1-4 uden pauser!

Løs maling fjernes med skrabejern, overfladerne rengøres med vand, linoliesæbevand, mildt sulfovand eller 1% ammoniakvand (salmiakspiritus i vand). Fjern løst kit. (Hvis du skal fjerne meget kit og nykitte, overvej da brug af kitlampe.)  – Det er en myte, at al gammel maling bør fjernes. Linoliemaling binder fint på alle gængse typer af maling såsom vandbaseret akryl og alkydmaling, så det er ikke nødvendigt at fjerne maling som har godt fat i træet. Lige bortset fra  rammens bundstykke, som ofte er hårdt medtaget af fugt som ikke kan slippe ud. Det kan være en god idé at hjælpe træet med at ånde på dette kritiske sted. Det er OK at springe hjørnebeslagene over når man sliber ned til bart træ. Slib gerne for at udjævne overgangene mellem bart træ og gammel maling. Du kan evt. vådslibe med linolie, så er du fri for sundhedsskadelig slibestøv og arbejder samtidig linolie ind i træet.

  1. Træet skal være nogenlunde tørt, max 14% fugt. Sugende træ mættes med Allbäck rå linolie eller Allbäck kogt linolie. Linolie er tyndest ved 60 grader Celcius, så det er en rigtig god idé at opvarme olien enten i vandbad, forsigtigt på plade eller med varm luft (f.eks. hårtørrer) ved selve påføringen. Påfør så meget, som træet kan suge, men aftør al evt. overskydende linolie. Er der ormehuller og lignende, såsom samlinger med glip, så kan man de steder sprøjte olie ind!
  2. Nu til ymerkittet. Ymerkit er Allbäck linoliekit blandet med linolie eller evt terpentin (hvis man ikke tror at træet kan opsuge mere linolie). Konsistensen skal som navnet antyder, være som ymer. Pensl det på smårevner / frynset træ og på udtørret kit. Dette enkle “fif” kan udrette små underværker, og desuden forlænge materialernes levetid betragteligt. Lad det suge ind i cirka et kvarter, og tør overskydende af. Vær særligt opmærksom igen på rammens bundstykke.
  3. Så til selve kittet. Er der steder (kitfaser = den kittede overgang mellem ramme og glas), hvor der skal nyt kit i? Den nederste kitfase er altid mere medtaget en resten, og fortjener særlig opmærksomhed. Er kittet blot udtørret kan det med fordel pensles med “ymerkit” (se punkt 2) Skal du erstatte med nyt kit, f.eks. fordi det gamle partielt er faldet af, så vær omhyggelig med at træet de steder er mættet med linolie, for at undgå  at træet “drikker” linolien så kittet tørrer ud. Reparer så kitfaserne med Allbäck linoliekit, bedst med en god kitkniv. Er der kommet linolie eller kit på glasset, så fjernes det nemt ved børstning med kridt eller pimpstensmel.
  4. Mal det første lag linoliemaling (Allbäck eller Original er de fabrikater jeg kan anbefale).  Stryg tyndt, uden løbere og ophobninger. Mal et par mm udover kitfasen, altså ud på vinduesglasset. Det er  med til at modvirke at kittet udtørrer, samt forsegler overgangen fra kit til glas. Brug naturhårpensler: Et par ringpensler af forskellig størrelse supplerer hinanden, Guldberg er de bedste, men Mako er også fin.  Du kan enten male med præcision, eller med løs hånd og skære den overflødige maling væk inden for et par uger. Dette er ergonomisk og arbejdsbesparende ved større opgaver. Man gør det med en barberkniv og en bred spartel eller lignende, som man lægger dér hvor man vil at kanten skal gå. Gør området vådt med sæbevand, så går det nemmere.

Nu skal vinduet have lov til at hvile, til malingen er tør. Mens malingen tørrer, må der ikke komme regn på. Af hensyn til aftenduggen må man tilsvarende holde op med at male cirka tre timer før solnedgang.

Hvis luften er tør og det blæser, kan tørretiden være under et døgn, omvendt kan der gå op til et par døgn, hvis f.eks. luften er meget fugtig. Du kan teste om malingen er tør, ved at trykke tommelfingeren hårdt imod, og vride rundt. Malingen må ikke følge med.

Mens vinduet tørrer, er det aller nemmest at stille/hænge penslerne i et glas med linolie.

5. Mal de sidste lag linoliemaling, i alt skal der typisk males cirka 3 lag. Efter de første 1-2 lag vil malingen typisk stå mere eller mindre blakket: Mat hvor man har  malet på bart træ, og mere blank der hvor man har malet på gammel maling. Man skal blive ved med at opbygge malingsfilmen indtil overfladen er ens halvblank. Det kræver typisk 3 lag. Undtagelsen er vinduer med meget mørt træ, med rådskader osv – her gælder at man skal give vinduerne mindst muligt maling, så træet nemt kan komme af med fugt.

Fuger mellem karm og murværk

Er der behov for at reparere fugen mellem karm og mur, foregår det ved at man udkradser de løse steder, stopper med tjæret værk, og lukker med kalkmørtel. Kalkmørtlen må gerne være armeret med fæhår.  Kalkmørtel kan købes hos Skandinavisk Jurakalk, på hvis hjemmeside du også kan læse om fugning rundt vinduer og døre.

 

 

Vedligeholdelse af det malede vindue

Det er en god idé at vaske alt træværk nænsomt en gang om året med milt sulfovand eller linoliesæbe. Dette for at fjerne snavs, som holder på fugten og kan give grobund for diverse belægninger (alger, skimmel).

Med cirka 5 års intervaller går man kitfaserne efter – især den nederste vandrette – og foretager evt. udbedring, samt at man ca. hvert 5. år frisker malingen op med lidt Allbäck kogt linolie  eller Linolievoks neutral (som regnes for en mere arbejdsbesparende metode end linolie). På et eller andet tidspunkt – måske om 20 år – vil malingen måske være så slidt, at det er på sin plads at give et enkelt lag linoliemaling. Men jo længere man kan klare sig med blot olie eller linolievoks, jo bedre, idet det drejer sig om at holde malingsfilmen så tynd som muligt.

I Sverige har Statens Fastighetsverk efter flere års forsøg, i løbet af de seneste 2 år behandlet flere tusind gamle linoliemalede vinduer med Linolievoks neutral fra Allbäck. Bl.a. vinduer på universitetsbygningerne i Lund, som er ca 200 år gamle. Her i Danmark har man gjort noget lignende, da man i 2011 – også efter flere års forsøg – gav Kronborg Slots 1800 vinduesrammer i egetræ en tur med Allbäck Linolievoks, efter at  man først havde slebet de 70 år gamle vinduer og døre mv, rene, og imprægneret dem med Allbäck kogt linolie. For tømrerentreprisen stod N. A. Nielsen og Søn. Glarmesterentreprisen blev varetaget af J. Jensen og Søn.

 

 

Hvis dit vindue er meget medtaget

– f.eks. at en knivspids nemt synker langt ind i træet over større partier og der skal udluses = indfattes nyt træ, eller ruderne er i stykker og derfor skal udskiftes – så  må du dygtiggøre dig yderligere, eller få en erfaren fagmand til at hjælpe dig. Er der meget omfattende rådskader må vinduet opgives.

 

 

Gode brugte traditionelle vinduer

kan købes hos Klassiske-Vinduer.dk i Lejre.

 

 

Skal du have nye vinduer

så vælg en vinduesleverandør hvor materialer og udførelse holder høje og erfaringsbaserede standarder, f.eks. Bøjsø Døre og Vinduer A/S , hvor du også kan bestille forsatsvinduer efter mål. Hos Bøjsø kan man bede om umalede vinduer, så man selv kan male med linoliemaling.

 

 

Reparere og male vinduer med linoliemaling om vinteren:

En tætlukkende kasse spændes fast omkring vindueskarmen indefra, så vinduet kan hægtes af og restaureres.

Byggfönster, et Allbäck-patent. Smart! Man bygger en kasse som spændes fast indefra, så kan vinduet hægtes af og restaureres i ro og mag uanset årstid.